NXP USA Inc.

图片仅供参考,请参见产品规格

MK64FN1M0VLL12

供应商:

NXP USA Inc.

描述:

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP

智勤芯科技 #:

5359744-MK64FN1M0VLL12

客户型号:


联系我们

运费

让我们交流

感谢您访问我们的网站,如果您有任何问题,请与我们联系,我们将竭诚为您服务。
您可以通过电子邮件,Skype和填写下面的表格与我们联系。

请求 MK64FN1M0VLL12
请提交以下信息。
数量
邮箱
目标价
备注

运费 - 估计

智勤芯城向全国数百个城市发货。使用下拉选择指定城市以查看运输费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。

选择要运送到的城市:

国家
添加省/自治区
城市
注意: 注意:成本价为1kg,如果您的包裹超重或尺寸过大,我们的销售将在发货前与您联系并通知您运费。

属性

技术文件

类型描述

数据表

产品概述

相关产品

热门搜索

MK64FN1M0VLL12 - 来自制造商: NXP USA Inc., 它是一款 IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP, 属于 集成电路 (IC), 嵌入式, 微控制器。 MK64FN1M0VLL12 库存状态: 需要与我们确认,联系我们!快速回复。

选择
图片产品详情单价可用性
MK64FN1M0VLL12R
NXP USA Inc.
联系我们
数量
联系我们
1
28F004Bx 系列4702B 系列568xx 系列56F80xxx 系列56F836xx 系列56F837xx 系列56F83xxx 系列56F8xx 系列56F8xxx 系列720/4500 系列73S11xx 系列73S12xx 系列740/38000 系列740/7600 系列78K 系列78K/UPD784xxx 系列78K/UPD7894xx 系列78K/UPD78F07xx 系列78K/UPD78F80xx 系列78K0 系列78K0/Dx2 系列78K0/Fx2 系列78K0/Fx2-L 系列78K0/Ix2 系列78K0/Kx2 系列78K0/Kx2-A 系列78K0/Kx2-C 系列78K0/Kx2-L 系列78K0/Lx2 系列78K0/Lx3 系列
78K0/Lx3-M78K0R/Fx378K0R/Ix378K0R/Kx378K0R/Kx3-A78K0R/Kx3-C78K0R/Kx3-L78K0R/Kx3-L (USB)78K0R/Lx378K0S/Kx1+80C80C16680C515A85C8741A87C87C196JR87C5487F87LV89C89EB89LP89LS89LV89S89V8FX MB95260H8FX MB95270H8FX MB95280H8FX MB95310L8FX MB95370L8FX MB95410H8FX MB95430H8FX MB95470H8x2518XC152JC8XC51FX8XC51SL8xC588XL51FBACEX® 10xxACEX® 11xxACEX® 12xxACEX® 15xxADuCMAM1APM32F030xCAPM32F072x8xBAPM32F072xBAPM32F103xBAPM32F103xCAPM32F103xDxEAPM32F107xCAPM32F405xGAPM32F407xExGAPM32F407xGApollo3 BlueAT89C CANAT89C513xAT91AT91SAMATSAMHA1G16A-MBT-BVAO, Functional Safety (FuSa)AURIX™AutomotiveAutomotive, AEC-Q100Automotive, AEC-Q100 MPC57xxAutomotive, AEC-Q100, AVR® 90CANAutomotive, AEC-Q100, AVR® ATA66 LIN-SBCAutomotive, AEC-Q100, AVR® ATA66 LIN-SBC, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmegaAutomotive, AEC-Q100, AVR® ATmega, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtinyAutomotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, AVR®32 UC3 CAutomotive, AEC-Q100, Busy BeeAutomotive, AEC-Q100, C2000™ C28xAutomotive, AEC-Q100, C2000™ C28x + ARM® Cortex® M3 Concerto™Automotive, AEC-Q100, C2000™ C28x Delfino™Automotive, AEC-Q100, C2000™ C28x Delfino™, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, C2000™ C28x Fixed-PointAutomotive, AEC-Q100, C2000™ C28x Piccolo™Automotive, AEC-Q100, C2000™ C28x Piccolo™, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33CH, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33CK, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33EPAutomotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33EP, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33EV, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33FAutomotive, AEC-Q100, F28002x C2000™Automotive, AEC-Q100, Hercules™ TMS470M ARM® Cortex®-M3Automotive, AEC-Q100, Hercules™ TMS570 ARM® Cortex®-RAutomotive, AEC-Q100, Kinetis KW45ZAutomotive, AEC-Q100, MAXQ®Automotive, AEC-Q100, MPC57xxAutomotive, AEC-Q100, MSP430F2Automotive, AEC-Q100, MSP430F665xAutomotive, AEC-Q100, MSP430G2Automotive, AEC-Q100, PIC® 12FAutomotive, AEC-Q100, PIC® 16FAutomotive, AEC-Q100, PIC® 18K, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, PIC® 24EPAutomotive, AEC-Q100, PIC® 24FAutomotive, AEC-Q100, PIC® 24HAutomotive, AEC-Q100, PIC® 32CMAutomotive, AEC-Q100, PIC® 32MKAutomotive, AEC-Q100, PIC® 32MXAutomotive, AEC-Q100, PIC® 32MZAutomotive, AEC-Q100, PIC® XLP™ 16FAutomotive, AEC-Q100, PIC® XLP™ 16F, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, PIC® XLP™ 18KAutomotive, AEC-Q100, PIC® XLP™ 24FAutomotive, AEC-Q100, PIC® XLP™ 32MXAutomotive, AEC-Q100, PSOC®Automotive, AEC-Q100, PSOC® 3 CY8C36xxAutomotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4000Automotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4000SAutomotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4100Automotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4100M PlusAutomotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4100SAutomotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4100S PlusAutomotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4200Automotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C42xx - MAutomotive, AEC-Q100, PSOC® CY8C4700SAutomotive, AEC-Q100, PSoC™ 4 HV PAAutomotive, AEC-Q100, PSoC™ 7LAutomotive, AEC-Q100, RH850/F1H-D8Automotive, AEC-Q100, RH850/F1KAutomotive, AEC-Q100, RH850/F1KM-S1Automotive, AEC-Q100, RH850/F1KM-S4Automotive, AEC-Q100, RH850/F1LAutomotive, AEC-Q100, RL78/F12Automotive, AEC-Q100, RL78/F13Automotive, AEC-Q100, RL78/F14Automotive, AEC-Q100, RL78/F15Automotive, AEC-Q100, S12 MagniVAutomotive, AEC-Q100, S32K3Automotive, AEC-Q100, SAM D21E, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, SAM D21G, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, SAM D21J, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, SAM D51Automotive, AEC-Q100, SAM E51Automotive, AEC-Q100, SAM HA0, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, SAM HA1, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, SAM V70Automotive, AEC-Q100, SAM V71Automotive, AEC-Q100, Sitara™Automotive, AEC-Q100, Sleepy BeeAutomotive, AEC-Q100, SPC56Automotive, AEC-Q100, SPC56xLAutomotive, AEC-Q100, SPC57 SAutomotive, AEC-Q100, SPC572LxAutomotive, AEC-Q100, SPC58Automotive, AEC-Q100, SPC58 2B-LineAutomotive, AEC-Q100, SPC58 4B-LineAutomotive, AEC-Q100, ST10Automotive, AEC-Q100, ST7Automotive, AEC-Q100, STM8AAutomotive, AEC-Q100, tinyAVR™ 1, Functional Safety (FuSa)Automotive, AEC-Q100, TMS370Automotive, AEC-Q100, V850E/Ix4Automotive, AEC-Q100, V850E2/Dx4Automotive, AEC-Q100, V850E2/Dx4-HAutomotive, AEC-Q100, V850ES/Fx3Automotive, AEC-Q100, V850ES/Fx3-LAVR®AVR® 90CANAVR® 90LSAVR® 90PWM LightingAVR® 90SAVR® 90SCRAVR® 90USBAVR® ATmegaAVR® ATmega, Functional Safety (FuSa)AVR® ATtinyAVR® ATtiny, Functional Safety (FuSa)AVR® DAAVR® DBAVR® DDAVR® EAAVR® EBAVR® XMEGAAVR® XMEGA® A1AVR® XMEGA® A1UAVR® XMEGA® A3AVR® XMEGA® A3BAVR® XMEGA® A3BUAVR® XMEGA® A3UAVR® XMEGA® A4AVR® XMEGA® A4UAVR® XMEGA® B1AVR® XMEGA® B3AVR® XMEGA® C3AVR® XMEGA® C4AVR® XMEGA® D3AVR® XMEGA® D4AVR® XMEGA® E5AVR®32 AP7AVR®32 UC3AVR®32 UC3 A0AVR®32 UC3 A0 AudioAVR®32 UC3 A1AVR®32 UC3 A1 AudioAVR®32 UC3 A3AVR®32 UC3 A3 AudioAVR®32 UC3 A4AVR®32 UC3 BAVR®32 UC3 B AudioAVR®32 UC3 CAVR®32 UC3 C AudioAVR®32 UC3 DAVR®32 UC3 LBBlueStreak ; LH7BlueStreak ; LH7ABusy BeeC163C165C166C166SV2C16xC16xxC2000™C2000™ C24x 16-BitC2000™ C28xC2000™ C28x + ARM® Cortex® M3 Concerto™C2000™ C28x Delfino™C2000™ C28x Delfino™, Functional Safety (FuSa)C2000™ C28x Fixed-PointC2000™ C28x Piccolo™C2000™ C28x Piccolo™, Functional Safety (FuSa)C501C504C505C541UC5xx/C8xxC8051F00xC8051F018C8051F01xC8051F02xC8051F04xC8051F06xC8051F12xC8051F13xC8051F2xxC8051F30xC8051F31xC8051F32xC8051F33xC8051F34xC8051F35xC8051F36xC8051F37xC8051F38xC8051F39xC8051F41xC8051F50xC8051F51xC8051F52xC8051F53xC8051F54xC8051F55xC8051F56xC8051F57xC8051F58xC8051F59xC8051F70xC8051F71xC8051F80xC8051F81xC8051F82xC8051F83xC8051F85xC8051F86xC8051F9xxC8051T32xC8051T60xC8051T61xC8051T62xC8051T63xCapSense®CAP™CompactRISC™COP8™ 87xxCOP8™ 8ACOP8™ 8CCOP8™ 8SCOP8™ 8SACOP8™ 8SGCOP8™ 8TCR16MFS9Crimzon™ ZLFCrimzon™ ZLPCrimzon™ ZLRCY91460CDDARWINDeepCover®DS225xDS500xDS525xdsPIC® 33CKdsPIC™ 30FdsPIC™ 33CH, Functional Safety (FuSa)dsPIC™ 33CK, Functional Safety (FuSa)dsPIC™ 33EPdsPIC™ 33EP, Functional Safety (FuSa)dsPIC™ 33EV, Functional Safety (FuSa)dsPIC™ 33FEncore!®Encore!® 32Encore!® MC™Encore!® XP®Encore!® ZNEOenCoRe™ II CY7C601xxenCoRe™ II CY7C602xxenCoRe™ III CY7C603xxenCoRe™ V CY7C604xxEZ-PD™EZ-PD™ PMG1eZ80® Acclaim!®eZ80® AcclaimPlus!™EZR32HGF28002x C2000™F²MC MB90330F²MC MB90335F²MC MB95100AMF²MC MB95110BF²MC MB95110MF²MC MB95120F²MC MB95120HF²MC MB95120MBF²MC MB95130HF²MC MB95130MBF²MC MB95160MAF²MC MB95200HF²MC MB95210HF²MC MB95220HF²MC MB95330HF²MC MB95350LF²MC MB95390HF²MC-16F MB90210F²MC-16F MB90220F²MC-16FX CY96310F²MC-16FX CY96320F²MC-16FX CY96330F²MC-16FX CY96340F²MC-16FX CY96350F²MC-16FX CY96370F²MC-16FX CY96380F²MC-16FX CY96390F²MC-16FX CY96610F²MC-16FX CY96620F²MC-16FX CY96670F²MC-16FX CY96680F²MC-16FX CY96690F²MC-16FX CY966A0F²MC-16FX CY966B0F²MC-16FX CY966C0F²MC-16FX MB96310F²MC-16FX MB96320F²MC-16FX MB96330F²MC-16FX MB96340F²MC-16FX MB96350F²MC-16FX MB96370F²MC-16FX MB96380F²MC-16FX MB96390F²MC-16FX MB96610F²MC-16FX MB96620F²MC-16FX MB96630F²MC-16FX MB96640F²MC-16FX MB96650F²MC-16FX MB96670F²MC-16FX MB96680F²MC-16FX MB96690F²MC-16FX MB966A0F²MC-16FX MB966B0F²MC-16FX MB966C0F²MC-16L MB90610AF²MC-16LX CY90920F2MC-16LX CY90930F²MC-16LX CY90950F2MC-16LX CY90990F²MC-16LX MB90340F²MC-16LX MB90340EF²MC-16LX MB90350F²MC-16LX MB90350EF²MC-16LX MB90360F²MC-16LX MB90360EF²MC-16LX MB90378F²MC-16LX MB90385F²MC-16LX MB90390F²MC-16LX MB90420G (A)F²MC-16LX MB90425G (A)F²MC-16LX MB90435F²MC-16LX MB90440GF²MC-16LX MB90455F²MC-16LX MB90460F²MC-16LX MB90470F²MC-16LX MB90485F²MC-16LX MB90485BF²MC-16LX MB90495GF²MC-16LX MB90520BF²MC-16LX MB90540F²MC-16LX MB90540GF²MC-16LX MB90545F²MC-16LX MB90545GF²MC-16LX MB90550BF²MC-16LX MB90560F²MC-16LX MB90565F²MC-16LX MB90580BF²MC-16LX MB90580CF²MC-16LX MB90590F²MC-16LX MB90590GF²MC-16LX MB90595F²MC-16LX MB90595GF²MC-16LX MB90630AF²MC-16LX MB90670F²MC-16LX MB90675F²MC-16LX MB90800F²MC-16LX MB90860AF²MC-16LX MB90860EF²MC-16LX MB90880F²MC-16LX MB90895F²MC-16LX MB90910F²MC-16LX MB90920F²MC-16LX MB90925F²MC-16LX MB90930F²MC-16LX MB90945F²MC-16LX MB90950F²MC-16LX MB90960F²MC-16LX MB90990F²MC-16LX MB90M405F²MC-8 MB89710F²MC-8FX MB95100AHF²MC-8FX MB95100AMF²MC-8FX MB95100BF²MC-8FX MB95130MBF²MC-8FX MB95160MAF²MC-8FX MB95170JF²MC-8FX MB95560HF²MC-8FX MB95570HF²MC-8FX MB95580HF²MC-8FX MB95630HF²MC-8FX MB95650LF²MC-8FX MB95690KF²MC-8FX MB95710LF²MC-8FX MB95710MF²MC-8FX MB95770LF²MC-8FX MB95770MF²MC-8FX MB95810KF²MC-8FX MB95850KF²MC-8FX MB95860KF²MC-8FX MB95870KF²MC-8L MB89120AF²MC-8L MB89130F²MC-8L MB89130AF²MC-8L MB89160F²MC-8L MB89180F²MC-8L MB89190F²MC-8L MB89190AF²MC-8L MB89202F²MC-8L MB89210F²MC-8L MB89470F²MC-8L MB89480F²MC-8L MB89480LF²MC-8L MB89530F²MC-8L MB89530AF²MC-8L MB89560AF²MC-8L MB89601RF²MC-8L MB89620RF²MC-8L MB89630F²MC-8L MB89630RF²MC-8L MB89640F²MC-8L MB89650ARF²MC-8L MB89660F²MC-8L MB89660RF²MC-8L MB89670AF²MC-8L MB89800F²MC-8L MB89820F²MC-8L MB89850RF²MC-8L MB89920F²MC-8L MB89930AF²MC-8L MB89940F²MC-8L MB89980FCR4 MB9DF125FCR4 MB9DF126FCR4 MB9EF226fido™FlashFlex®FM0+ S6E1A1FM0+ S6E1B3FM0+ S6E1B8FM0+ S6E1C1FM0+ S6E1C3FM3 CY9A310FM3 MB9A100FM3 MB9A100AFM3 MB9A110FM3 MB9A110AFM3 MB9A110KFM3 MB9A120LFM3 MB9A130LAFM3 MB9A130LBFM3 MB9A130NFM3 MB9A140NFM3 MB9A140NAFM3 MB9A140NBFM3 MB9A150RFM3 MB9A150RAFM3 MB9A150RBFM3 MB9A1A0NFM3 MB9A310AFM3 MB9A310KFM3 MB9A340NAFM3 MB9A340NBFM3 MB9A420LFM3 MB9AA30NFM3 MB9AA40NAFM3 MB9AA40NBFM3 MB9AAA0NFM3 MB9AB40NBFM3 MB9AF144LBFM3 MB9AF344NBFM3 MB9AFA32MFM3 MB9B100FM3 MB9B100AFM3 MB9B110RFM3 MB9B110TFM3 MB9B120JFM3 MB9B120MFM3 MB9B120TFM3 MB9B120TAFM3 MB9B210TFM3 MB9B300BFM3 MB9B310RFM3 MB9B310TFM3 MB9B320MFM3 MB9B320TFM3 MB9B320TAFM3 MB9B400AFM3 MB9B410RFM3 MB9B410TFM3 MB9B420TFM3 MB9B420TAFM3 MB9B500FM3 MB9B500BFM3 MB9B510RFM3 MB9B510TFM3 MB9B520MFM3 MB9B520TFM3 MB9B520TAFM3 MB9B610TFM3 MB9BD10TFM4 MB9B160LFM4 MB9B160RFM4 MB9B360LFM4 MB9B360RFM4 MB9B460LFM4 MB9B460RFM4 MB9B520MFM4 MB9B560LFM4 MB9B560RFM4 S6E2C1FM4 S6E2C2FM4 S6E2C3FM4 S6E2C4FM4 S6E2C5FM4 S6E2CCFM4 S6E2D3FM4 S6E2D5FM4 S6E2DFFM4 S6E2DHFM4 S6E2G2FM4 S6E2G3FM4 S6E2GHFM4 S6E2GKFM4 S6E2GMFM4 S6E2H1FM4 S6E2H4FM4 S6E2HEFM4 S6E2HGFR CY91460BFR CY91460CFR CY91460EFR CY91460GFR CY91460HFR CY91460NFR CY91460PFR CY91460SFR CY91520FR MB91210FR MB91220FR MB91245FR MB91245SFR MB91260BFR MB91265FR MB91265AFR MB91345FR MB91360GFR MB91460FR MB91460AFR MB91460BFR MB91460CFR MB91460DFR MB91460GFR MB91460HFR MB91460KFR MB91460MFR MB91460NFR MB91460PFR MB91460QFR MB91460RFR MB91460SFR MB91460TFR MB91470FR MB91480FR MB91490FR MB91520FR MB91570FR MB91580FR MB91580LFR MB91590FR MB91635FR MB91660FR MB91665FR MB91725FR MB91770FR30FR30 MB91101FR60 MB991305FR60 MB991307FR60 MB991350AFT90xFT93xFunctional Safety (FuSa)GeckoGiant GeckoGiant Gecko S1H8® H8/300H8® H8/300HH8® H8/300H SLPH8® H8/300H TinyH8® H8/300LH8® H8/300L SLPH8® H8/325H8® H8/330H8® H8/338H8® H8S/2100H8® H8S/2200H8® H8S/2300H8® H8S/2400H8® H8S/2500H8® H8S/2600H8® H8S/TinyH8® H8SX/1500H8® H8SX/1600H8S/20103H8S/20115H8SX/1648H8SX/1655Han® 1AHappy GeckoHC05HC08HC11HC12HC16HCS08HCS12HCS12XHercules™Hercules™ RM4 ARM® Cortex®-R4Hercules™ RM4 ARM® Cortex®-R4, Functional Safety (FuSa)Hercules™ TMS570 ARM® Cortex®-RHPC™HTMOS™i.MXi.MX31i.MX51i.MX6i.MX6ULIMC300AJade GeckoK32 L2K32 L2AK32 L3K65KE02KinetisKinetis K02Kinetis K10Kinetis K20Kinetis K21Kinetis K21FKinetis K27FKinetis K28FKinetis K30Kinetis K40Kinetis K50Kinetis K60Kinetis K70Kinetis K8xKinetis KE02Kinetis KE04Kinetis KE06Kinetis KE15ZKinetis KE1xFKinetis KE1xZKinetis KEAKinetis KL0Kinetis KL02Kinetis KL03Kinetis KL1Kinetis KL13Kinetis KL17Kinetis KL2Kinetis KL3Kinetis KL4Kinetis KL8Kinetis KMKinetis KS22Kinetis KVKinetis KW3Kinetis KW37A/ZKinetis KW38A/ZKinetis KW39AKM101EKM101LKM103HFBxKM103SKM1M7AFxxLaser BeeLeopard GeckoLPC1100LPC1100LLPC1100LVLPC1100XLLPC1102LPC1104LPC111xLVLPC11AxxLPC11CxxLPC11DxxLPC11E1xLPC11E3xLPC11ExxLPC11U1xLPC11U2xLPC11U3xLPC11UxxLPC11xxLPC11xxLVUKLPC1200LPC122xLPC13xxLPC15xxLPC177xLPC17xxLPC18xxLPC2100LPC2200LPC2300LPC2400LPC2800LPC2900LPC3100LPC3200LPC40xxLPC43xxLPC51ULPC54018JxMLPC540xxLPC54100LPC5410xLPC546xxLPC54S0xxLPC550xLPC551xLPC552xLPC55S0xLPC55S1xLPC55S2xLPC55S6xLPC700LPC80xMLPC80xULPC81xMLPC82xLPC83xLPC84xLPC86xLPC8NxxLPC900M16CM16C/5LM16C/5LDM16C/5MM16C/6BM16C/6SM16C/R32C/100/111M16C/R32C/100/116M16C/R32C/100/116AM16C/R32C/100/117M16C/R32C/100/117AM16C/R32C/100/118M16C/R32C/100/118AM16C/R32C/100/121M16C/R32C/100/133M16C/R32C/100/135M16C/R32C/100/161M16C™ M16C/10/1NM16C™ M16C/30M16C™ M16C/50/56DM16C™ M16C/60M16C™ M16C/60/61M16C™ M16C/60/62AM16C™ M16C/60/62MM16C™ M16C/60/62NM16C™ M16C/60/62PM16C™ M16C/60/62PTM16C™ M16C/60/63M16C™ M16C/60/64M16C™ M16C/60/64AM16C™ M16C/60/64CM16C™ M16C/60/65M16C™ M16C/60/65CM16C™ M16C/60/6CM16C™ M16C/60/6N1M16C™ M16C/60/6N4M16C™ M16C/60/6N5M16C™ M16C/60/6NKM16C™ M16C/60/6NLM16C™ M16C/60/6NMM16C™ M16C/60/6SM16C™ M16C/62MM16C™ M16C/62TM16C™ M16C/6NM16C™ M16C/80M16C™ M16C/Tiny/26AM16C™ M16C/Tiny/26BM16C™ M16C/Tiny/26TM16C™ M16C/Tiny/28M16C™ M16C/Tiny/29M16C™ M16C/Tiny/29TM16C™ M16C/Tiny/29VM16C™ M32C/80M16C™ M32C/80/80M16C™ M32C/80/83M16C™ M32C/80/84M16C™ M32C/80/85M16C™ M32C/80/87M16C™ M32C/80/88M16C™ M32C/80/8AM16C™ M32C/80/8BM16C™ M32C/82M680x0M683xxM87C51FBM87C51FCMAC57DxxxMAC7xxxMARC4MAXQ®MAXQ™MB91550MCF51ACMCF51AGMCF51CNMCF51EMMCF51JEMCF51JMMCF51JxMCF51MMMCF51QEMCF51QxMCF520xMCF521xMCF521xxMCF5221xMCF5222xMCF5223xMCF5225xMCF5227xMCF5235MCF523xMCF524xMCF525xMCF527xMCF528xMCF5301xMCF530xMCF532xMCF537xMCF540xMCF5441xMCF5445xMCF547xMCF548xMCF5xMCoreMCS® 51MCS® 96MCS®96megaAVR® 0, Functional Safety (FuSa)MicroConverter® ADuC7xxxMicroConverter® ADuC8xxML610100ML610400ML610790ML620Q100ML620Q500ML621300ML621500ML621700ML62Q1300ML62Q1500ML62Q1700MN101LMPC5121eMPC5123MPC51xxMPC51xx QorivvaMPC52xxMPC55xx QorivvaMPC56xxMPC56xx QorivvaMPC56xxS QorivvaMPC57xxMPC57xx QorivvaMPC5xxMPC82xxMSP430MSP430F2xxMSP430F47xMSP430F5xxMSP430F6xxMSP430G2xxMSP430I2xxMSP430L092MSP430™MSP430™ FRAMMSP430x09xMSP430x1xxMSP430x3xxMSP430x4xxMSP432™MSP432™ SimpleLink™MSPM0 GMSPM0 LN76N78N79NUC970NuMicro M032NuMicro M0518NuMicro M0519NuMicro M051™NuMicro M051™ BNNuMicro M051™ DENuMicro M0564NuMicro M058SNuMicro M261NuMicro M262NuMicro M263NuMicro Mini51™NuMicro Mini51™ DENuMicro Mini55™NuMicro Mini57™NuMicro Mini58™ DENuMicro ML51NuMicro MS51NuMicro NUC029NuMicro®NuMicro® M480NuMicro™ DALI 2NuMicro™ M030GNuMicro™ M031NuMicro™ M070NuMicro™ M0A21NuMicro™ M2351NuMicro™ M251NuMicro™ M252NuMicro™ M254NuMicro™ M256NuMicro™ M258NuMicro™ M451NuMicro™ M452NuMicro™ M453NuMicro™ ML54NuMicro™ ML56NuMicro™ Nano100NuMicro™ Nano102NuMicro™ Nano103NuMicro™ Nano110NuMicro™ Nano112NuMicro™ Nano120NuMicro™ Nano130NuMicro™ NUC029NuMicro™ NUC100NuMicro™ NUC120NuMicro™ NUC121NuMicro™ NUC122NuMicro™ NUC123NuMicro™ NUC125NuMicro™ NUC126NuMicro™ NUC130NuMicro™ NUC131NuMicro™ NUC1311NuMicro™ NUC140NuMicro™ NUC200NuMicro™ NUC220NuMicro™ NUC230NuMicro™ NUC240NuMicro™ NUC442NuMicro™ NUC472NuMicro™ NUC970Pearl GeckoPIC® 10FPIC® 12CPIC® 12FPIC® 14PIC® 16CPIC® 16FPIC® 16F, Functional Safety (FuSa)PIC® 17CPIC® 18CPIC® 18FPIC® 18F-Q83PIC® 18F-Q84PIC® 18F, Functional Safety (FuSa)PIC® 18JPIC® 24EPPIC® 24FPIC® 24HPIC® 32CMPIC® 32CXPIC® 32CZPIC® 32MKPIC® 32MMPIC® 32MXPIC® 32MZPIC® 32MZ DAPIC® 32MZ DAKPIC® 32MZ DALPIC® 32MZ DARPIC® 32MZ DASPIC® Q71PIC® XLP™ 12FPIC® XLP™ 16FPIC® XLP™ 16F, Functional Safety (FuSa)PIC® XLP™ 18FPIC® XLP™ 18F-Q71PIC® XLP™ 18F, Functional Safety (FuSa)PIC® XLP™ 18JPIC® XLP™ 18KPIC® XLP™ 18K, Functional Safety (FuSa)PIC® XLP™ 18QPIC® XLP™ 18Q, Functional Safety (FuSa)PIC® XLP™ 24FPIC® XLP™ 32MXPIC® XLP™ mTouch™ 16FPropeller™PSOC® 3 CY8C32xxPSOC® 3 CY8C34xxPSOC® 3 CY8C36xxPSOC® 3 CY8C38xxPSOC® 4 CY8C4000PSOC® 4 CY8C4000SPSOC® 4 CY8C4100PSOC® 4 CY8C4100PSPSOC® 4 CY8C4100SPSOC® 4 CY8C4100S PlusPSOC® 4 CY8C41xx - MPSOC® 4 CY8C42xxPSOC® 4 CY8C42xx - DPSOC® 4 CY8C42xx - DSPSOC® 4 CY8C42xx - MPSOC® 4 CY8C42xx-DSPSOC® 4 CY8C42xx-LPSOC® 4 CY8C4500PSOC® 4 CY8C4700SPSOC® 4 CY8C4AxxPSOC® 4 CY8C4xx8 BLEPSOC® 5 CY8C52PSOC® 5 CY8C52LPPSOC® 5 CY8C53PSOC® 5 CY8C54PSOC® 5 CY8C54LPPSOC® 5 CY8C55PSOC® 5 CY8C56LPPSOC® 5 CY8C58LPPSoC® 6PSoC® 6 BLEPSoC® 64PSOC®1 CY8C20xxxPSOC®1 CY8C21xxxPSOC®1 CY8C22xxxPSOC®1 CY8C23xxxPSOC®1 CY8C24xxxPSOC®1 CY8C25xxxPSOC®1 CY8C26xxxPSOC®1 CY8C27xxxPSOC®1 CY8C28xxxPSOC®1 CY8C29xxxPSoC™ 4 HV PAPSoC™ 4000TPXQorIQ® LayerscapeQuick-PWM™R-IN32M3R8C/1x/10R8C/1x/11R8C/1x/12R8C/1x/13R8C/1x/14R8C/1x/15R8C/1x/16R8C/1x/17R8C/1x/18R8C/1x/19R8C/1x/1AR8C/1x/1BR8C/2x/20R8C/2x/21R8C/2x/22R8C/2x/23R8C/2x/24R8C/2x/25R8C/2x/26R8C/2x/27R8C/2x/28R8C/2x/29R8C/2x/2AR8C/2x/2BR8C/2x/2CR8C/2x/2DR8C/2x/2ER8C/2x/2FR8C/2x/2GR8C/2x/2HR8C/2x/2JR8C/2x/2KR8C/2x/2LR8C/3x/32AR8C/3x/32CR8C/3x/32DR8C/3x/32GR8C/3x/32HR8C/3x/32MR8C/3x/33CR8C/3x/33DR8C/3x/33GR8C/3x/33HR8C/3x/33MR8C/3x/33TR8C/3x/34CR8C/3x/34ER8C/3x/34GR8C/3x/34KR8C/3x/34MR8C/3x/34UR8C/3x/34WR8C/3x/34XR8C/3x/34YR8C/3x/34ZR8C/3x/35AR8C/3x/35CR8C/3x/35DR8C/3x/35MR8C/3x/36CR8C/3x/36ER8C/3x/36GR8C/3x/36MR8C/3x/36T-AR8C/3x/36WR8C/3x/38CR8C/3x/38MR8C/3x/38T-AR8C/3x/38WR8C/3x/3GAR8C/3x/3GCR8C/3x/3GDR8C/3x/3GMR8C/3x/3JCR8C/3x/3JMR8C/3x/3JTR8C/3x/3MKR8C/3x/3MQR8C/3x/3MUR8C/3x/3NTR8C/54ER8C/5x/54ER8C/Lx/35CR8C/Lx/35MR8C/Lx/36AR8C/Lx/36BR8C/Lx/36CR8C/Lx/38AR8C/Lx/38BR8C/Lx/38CR8C/Lx/38MR8C/Lx/3AAR8C/Lx/3ACR8C/Lx/3AMR8C/Lx/A3AR8C/Lx/A5AR8C/Lx/A6AR8C/Lx/A8AR8C/Mx/11AR8C/Mx/12AR8C/Mx/13BRARA2A1RA2E1RA2E2RA2L1RA4E2RA4M1RA4M2RA4M3RA4T1RA4W1RA6E1RA6E2RA6M1RA6M2RA6M3RA6M4RA6M5RA6T1RA6T2RA6T3RA8M1RE01Renesas Synergy™ S1Renesas Synergy™ S3Renesas Synergy™ S5Renesas Synergy™ S7RH850RH850/C1M-AxRH850/D1LRH850/D1MRH850/D1S1RH850/D1xRH850/E2MRH850/F1KRH850/F1KHRH850/F1KH-D8RH850/F1KMRH850/F1KM-D8RH850/F1KM-S1RH850/F1KM-S2RH850/F1KM-S4RH850/F1LRH850/F1xRH850/P1H-CRH850/P1L-CRH850/P1MRH850/P1M-CRH850/P1M-ERH850/PxL-CRL78RL78/D1ARL78/D1xRL78/F12RL78/F13RL78/F14RL78/F15RL78/G10RL78/G11RL78/G12RL78/G13RL78/G13ARL78/G14RL78/G15RL78/G16RL78/G1ARL78/G1CRL78/G1DRL78/G1ERL78/G1FRL78/G1GRL78/G1HRL78/G1MRL78/G1NRL78/G1PRL78/G22RL78/G23RL78/G24RL78/H1DRL78/I1ARL78/I1BRL78/I1CRL78/I1DRL78/I1ERL78/L12RL78/L13RL78/L1ARL78/L1CRMRS08RT-600RT1010RT1020RT1024RT1040RT1050RT1060RT1064RT1170RT500RXRX100RX110RX111RX113RX130RX13TRX140RX200RX21ARX230RX231RX23E-ARX23E-BRX23TRX23WRX24TRX24URX26TRX600RX621RX62GRX62NRX62TRX631RX63NRX63TRX64MRX651RX65NRX65W-ARX66NRX66TRX671RX700RX71MRX72MRX72NRX72TRZ/A1LRZ/T1RZ/T1-MS/MM9S08S12S12 MagniVS1C17WS32KS32RS3A1S3A3S3F8SAM C20SAM C21, Functional Safety (FuSa)SAM D09CSAM D09DSAM D10CSAM D10DSAM D11CSAM D11DSAM D20ESAM D20GSAM D20JSAM D21E, Functional Safety (FuSa)SAM D21G, Functional Safety (FuSa)SAM D21J, Functional Safety (FuSa)SAM D51SAM DA1, Functional Safety (FuSa)SAM E51SAM E53SAM E54SAM E70SAM G51SAM G53SAM G54SAM G55SAM L10SAM L11SAM L21ESAM L21E, Functional Safety (FuSa)SAM L21GSAM L21G, Functional Safety (FuSa)SAM L21JSAM L21J, Functional Safety (FuSa)SAM L22GSAM L22JSAM L22NSAM S70SAM3ASAM3NSAM3SSAM3USAM3XSAM4CSAM4CMSAM4CPSAM4ESAM4LSAM4NSAM4SSAM7LSAM7SSAM7SESAM7XSAM7XCSAM9RSAMA5D2SAMRH71SCF52xxSHM 35000 L-ClassSHM 35000 M-ClassSiM3C1xxSiM3L1xxSiM3U1xxSimpleLink™Sitara™Sleepy BeeSmartMXSPC56SPC56xLSPC58 C-Line, ChorusST10ST33ST6ST7ST7LNBST9Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 100Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 2000Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 300Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 3000Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 5000Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 600Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 6000Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 800Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 8000Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 9000Stellaris® ARM® Cortex®-M4F 230STM32C0STM32F0STM32F1STM32F2STM32F3STM32F4STM32F7STM32G0STM32G4STM32G4A1STM32H5STM32H7STM32L0STM32L1STM32L4STM32L4RSTM32L4SSTM32L5STM32U5STM32WBSTM8STM8ASTM8L EnergyLiteSTM8SSTM8TSTR7STR9SuperH RISCSuperH® SH EthernetSuperH® SH TinySuperH® SH-4ASuperH® SH7010SuperH® SH7020SuperH® SH7030SuperH® SH7040SuperH® SH7046SuperH® SH7047SuperH® SH7050SuperH® SH7050SSuperH® SH7060SuperH® SH7080SuperH® SH7132SuperH® SH7136SuperH® SH7137SuperH® SH7144SuperH® SH7146SuperH® SH7147SuperH® SH7200SuperH® SH7214SuperH® SH7216SuperH® SH7237SuperH® SH7239SuperH® SH7243SuperH® SH7260SuperH® SH7280SuperH® SH7600SuperH® SH7670SuperH® SH7700SuperH® SH7723SuperH® SH7750SuperH® SH7780SuperH™ SH7237SuperH™ SH7239SXTC116xTC11xxTC1782TC17xxTC21xTiny GeckoTiny Gecko 1tinyAVR® 2tinyAVR™ 0, Functional Safety (FuSa)tinyAVR™ 1, Functional Safety (FuSa)Tiva™ CTLCS-870/CTLCS-870/C1TLCS-900/HTLCS-900/L1TMS320C20xTMS370TMS470TMS570LSTraveo CYT2B7Traveo CYT2B9Traveo MB9D560Traveo S6J3110Traveo S6J3200Traveo S6J32GTraveo™Traveo™ IITraveo™ II T2GTraveo™ T1GTraveo™ T2GTrueTouch™TX00TX03TX04TX19TXZ+Universal BeeVV850V850/SB1V850/Sx1V850E/CAG4-MV850E/Dx3V850E/Ix1V850E/Ix3V850E/Ix4V850E/Mx1V850E/PHO3V850E/SJ3-HV850E/Sx3-HV850E2/Dx4V850E2/Dx4-HV850E2/FE4-LV850E2/FF4-LV850E2/FG4V850E2/FG4-LV850E2/FJ4-LV850E2/Fx4V850E2/Fx4-HV850E2/Mx4V850E2/Px4V850E2/Sx4-HV850ES/FE3V850ES/FE3-LV850ES/FF3V850ES/FF3-LV850ES/FG3V850ES/FG3-LV850ES/FJ3V850ES/Fx2V850ES/Fx3V850ES/Hx2V850ES/Hx3V850ES/Ix2V850ES/JG3-LV850ES/Jx3V850ES/Jx3-EV850ES/Jx3-HV850ES/Jx3-LV850ES/Jx3-UV850ES/Sx2V850ES/Sx3V853Vybrid, VF3xxVybrid, VF5xxRVybrid, VF6xxW77W78W79W83W90W925Wonder GeckoWPC87XAXC16xXC2000XC226xNXC22xxXC22xxHXC22xxIXC22xxLXC22xxMXC22xxNXC22xxUXC238xCXC23xxXC23xxAXC23xxBXC23xxCXC23xxDXC23xxEXC23xxSXC2733XXC2764XXC2765XXC27x3XXC27x4XXC27x5XXC27x6XXC27x7XXC27x8XXC2x8xXC8xxxcore.aiXEXE160XE161XE161xLXE162XE162xLXE164GXE164xNXE166XE166xUXE16xXE16xxHXE16xxMXEFXLXLFXMC1000XMC4000XMC7000XS1XUXUFXVSMZ8 Encore! XP®Z8®Z8® GP™Z8® IRZ8® PlusZ8® Super8Z8051Zatara®Zero GeckoZGATE™ZNEO32!µPSD
获取报价,请与我们联系!
请求报价
数量
请发送您的询价,我们的销售代表将在24小时内为您提供报价。