PI 系列, 盒组件

结果:
24
过滤器
搜索条目:
PI
选择
图片产品详情单价可用性ECAD 模型SeriesColorMaterialFor Use With/Related ProductsTypeFeaturesSize / Dimension
2369
PI MODEL A+ CASE BASE - ORANGE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Orange
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
2370
RASPBERRY PI MODEL A+ CASE LID -
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Blue
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Cover, Lid
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.600" W x 0.200" H (73.66mm x 66.04mm x 5.08mm)
2371
PI MODEL A+ CASE BASE - BLUE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Blue
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
2372
RASPBERRY PI MODEL A+ CASE LID -
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Pink
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Cover, Lid
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.600" W x 0.200" H (73.66mm x 66.04mm x 5.08mm)
2368
RASPBERRY PI MODEL A+ CASE LID -
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Orange
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Cover, Lid
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.600" W x 0.200" H (73.66mm x 66.04mm x 5.08mm)
2254
PI MODEL B+/2/3 CASE LID GREEN
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Green
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2248
PI MODEL B+/2/3 CASE LID BLUE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Blue
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2244
PI MODEL B+/2/3 CASE LID SMOKE G
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Smoke
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2257
PI MODEL B+/2/3 CASE LID CLEAR
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Clear
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2335
PI MODEL B+/2/3 CASE LID RED
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Red
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2361
PI MODEL A+ CASE BASE - SMOKE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Smoke
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
2303
PI MODEL B+/2/3 CASE LID PURPLE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Purple
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2363
PI MODEL A+ CASE BASE - CLEAR
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Clear
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
2365
PI MODEL A+ CASE BASE - PURPLE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Purple
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
2367
PI MODEL A+ CASE BASE - RED
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Red
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
2373
PI MODEL A+ CASE BASE - PINK
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Pink
Polycarbonate (PC)
Raspberry Pi
Base
Raspberry Pi A+
2.900" L x 2.500" W x 1.000" H (73.66mm x 63.50mm x 25.40mm)
PI1907LG PANELS ONLY
END PANELS FOR PI-1907-LG
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Gray
Plastic, ABS
PI-1907-LG
Panel, End
-
2.745" L x 1.525" W x 0.185" H (69.72mm x 38.74mm x 4.70mm)
2245
PI MODEL B+/2/3 CASE LID YELLOW
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Yellow
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2247
PI MODEL B+/2/3 CASE LID PINK
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Pink
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)
2246
PI MODEL B+/2/3 CASE LID ORANGE
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
PI
Orange
Plastic, Polycarbonate
Adafruit PI Boxes
Cover, Lid
-
3.661" L x 2.559" W x 0.118" H (93.00mm x 65.00mm x 3.00mm)

关于  盒组件

箱体附件,也称为箱体配件,用于扩展和增强这些保护外壳的功能和实用性。它们包括抽屉、安装选项、侧面板、PC板、底座、架子、接线端子、窗户、板件、电源输入模块、滤波器、DIN导轨等多种功能和元素。 选择箱体配件时,需要考虑制造商、产品系列、所添加的具体功能、尺寸、颜色、材料组成以及相关产品等因素。通过仔细考虑这些因素,用户可以根据自己的独特需求和规格定制外壳。 例如,抽屉提供了方便的储存空间,使得工具、备件或其他必要物品可以有条理地放置并轻松取用。安装选项和侧面板可促进内部组件的安装和稳固固定,优化外壳内部空间的利用并提供结构支撑。 PC板、底座和架子提供了安装电子设备和器件的平台,实现了外壳内部空间的高效组织和利用。接线端子、窗户和板件有助于内部组件的访问和观察,支持维护和监测工作。 电源输入模块、滤波器和DIN导轨为电力分配、电气滤波和组件安装提供了必要的基础设施,确保外壳内部电气系统的正常运行和集成。 每个箱体配件在扩展外壳和盒子的功能和适应性方面发挥着重要作用,有效满足不同应用的特定需求。 总之,箱体配件对于增强外壳和盒子的功能和多样性至关重要。通过考虑制造商、产品系列、功能、尺寸、颜色和材料组成等多种因素,用户可以选择适当的配件,定制和优化外壳以适应特定应用,确保封闭设备的有效保护和运行。