WR-CAB 系列, 扁平带状电缆

结果:
79
过滤器
搜索条目:
WR-CAB
选择
图片产品详情单价可用性ECAD 模型SeriesFeaturesShieldingOperating TemperatureJacket ColorWire GaugeConductor StrandJacket (Insulation) MaterialNumber of ConductorsGradePitchRatingsVoltageCable TypeLengthRibbon ThicknessRibbon WidthQualification
63901615621CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
16
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.630" (16.00mm)
-
63901415621CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
14
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.551" (14.00mm)
-
63911815521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
18
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.889" (22.59mm)
-
63916015521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
60
-
0.050" (1.27mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
3.000" (76.20mm)
-
63916415521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
64
-
0.050" (1.27mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
3.200" (81.28mm)
-
63901015621CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
10
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.394" (10.00mm)
-
63905015621CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
50
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
1.969" (50.01mm)
-
63902415621CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
24
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.945" (24.00mm)
-
63901015621
CBL RIBN 10COND 0.039 GRAY 100'
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
10
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
100.0' (30.48m)
0.035" (0.89mm)
0.394" (10.00mm)
-
63910415521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
4
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.189" (4.81mm)
-
63910815521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
8
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.389" (9.89mm)
-
63911015521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
10
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.489" (12.43mm)
-
63910915521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
9
-
0.050" (1.27mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.450" (11.43mm)
-
63912415521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
24
-
0.050" (1.27mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
1.200" (30.48mm)
-
63902015621CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
20
-
0.039" (1.00mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.787" (20.00mm)
-
63911215521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
12
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.589" (14.97mm)
-
63911015521
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
10
-
0.050" (1.27mm)
UL Style 2651
300 V
Flat Cable
250.0' (76.20m)
0.035" (0.89mm)
0.500" (12.70mm)
-
63910615521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
6
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.289" (7.35mm)
-
63911415521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
14
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.689" (17.51mm)
-
63911615521CAB
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
WR-CAB
-
Unshielded
-25°C ~ 105°C
Gray
28 AWG
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
16
-
0.050" (1.27mm)
-
300 V
Flat Cable
3.28' (1000.00mm)
0.035" (0.89mm)
0.789" (20.05mm)
-

关于  扁平带状电缆

平面带状电缆(Flat Ribbon Cables),特指由多个平行的导线并列排列并融合成平面形状的一种电缆。 平面带状电缆中的导线通常采用薄金属线,如铜线,用于传输电信号或电力。这些导线通常被绝缘材料包覆,以防止电漏或短路。常见的绝缘材料包括PVC(聚氯乙烯)或Teflon(聚四氟乙烯)。 平面带状电缆的一个显著特点是其扁平且带状的形状,与圆形电缆或圆柱形电缆有所区别。这种设计使得在安装和布线时更容易进行,特别适用于空间有限或需要整齐布线的应用。 平面带状电缆通常带有彩色标记,以方便在安装过程中进行识别和正确定向。第一个引脚,即一号引脚,通常使用特定颜色标记,最常见的是红色。这种颜色编码简化了正确连接电缆的过程,降低了出错或对齐不准确的可能性。 这些电缆广泛用于电子设备的内部连接,如计算机、打印机、电视和其他消费电子产品。它们特别适用于连接电路板上的各种组件,其中节省空间和有序布线解决方案非常重要。 平面带状电缆根据特定应用需求提供不同类型的选择。一些变种包括没有额外保护外套的平面电缆,带有圆形外套以增加机械强度和保护性能的电缆,带有专用接地导线以减少电磁干扰(EMI)的电缆,以及带有双绞线对信号完整性和抗EMI性能进行增强的电缆。 平面带状电缆中的导线数量可以从几个到数百个不等,具体取决于特定应用。此外,引脚间距(pitch)也会有所不同,以适应不同的布线需求。这些变化确保了平面带状电缆能够适应各种电子和电气应用。 总而言之,平面带状电缆是由多个平行导线融合成平面形状的一种电缆。它们广泛应用于电子设备的内部连接,提供紧凑和有序的布线解决方案。其独特的扁平形状、彩色标记以及各种类型和配置使得平面带状电缆成为电气和电子系统中不可或缺的多功能组件。