3VA5 系列, 断路器

结果:
503
过滤器
搜索条目:
3VA5
选择
图片产品详情单价可用性ECAD 模型SeriesMounting TypeCurrent Rating (Amps)Voltage Rating - DCNumber of PolesIllumination Voltage (Nominal)Voltage Rating - ACBreaker TypeActuator TypeIlluminationApproval Agency
3VA51204EC310AA0
BRKR 3VA51 3P 20A 25KA FTAM
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
20A
500 V
3
-
690 V
-
Lever
None
CCC, CSA, UL489, VDE
3VA51101BB360AB0
MCSW 3VA51 3P 100A 65KA AUX HP
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
-
100A
-
3
-
480 V
-
-
None
-
3VA52806EC362AA0
BRKR 3VA52 3P 80A 65KA FTAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
80A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52101BB410AA0
MCSW 3VA52 4P 100A 100KA
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
100A
750 V
4
-
690 V
-
Lever
None
CCC, CE, CSA, UL
3VA52125EF362AA0
BRKR 3VA52 3P 125A 35KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
125A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52155EF362AA0
BRKR 3VA52 3P 150A 35KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
150A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52105EF362AA0
BRKR 3VA52 3P 100A 35KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
100A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52106EC312AA0
BRKR 3VA52 3P 100A 65KA FTAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
100A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52115ED412AA0
BRKR 3VA52 4P 110A 35KA FTFM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
110A
1 kV
4
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52125ED412AA0
BRKR 3VA52 4P 125A 35KA FTFM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
125A
1 kV
4
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52125GD412AA0
BRKR 3VA52 4P 125A 35KA FTFM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
125A
1 kV
4
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52115GD412AA0
BRKR 3VA52 4P 110A 35KA FTFM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
110A
1 kV
4
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52106ED322AA0
BRKR 3VA52 3P 100A 65KA FTFM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
100A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52706EF312AA0
BRKR 3VA52 3P 70A 65KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
70A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
-
3VA52806EF312AA0
BRKR 3VA52 3P 80A 65KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
80A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52205EF322AA0
BRKR 3VA52 3P 200A 35KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
200A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52175EF322AA0
BRKR 3VA52 3P 175A 35KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
175A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52205EF362AA0
BRKR 3VA52 3P 200A 35KA ATAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
200A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
-
3VA52125EC412AA0
BRKR 3VA52 4P 125A 35KA FTAM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
125A
1 kV
4
-
690 V
-
Lever
None
UL
3VA52106ED362AA0
BRKR 3VA52 3P 100A 65KA FTFM 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
3VA5
DIN Rail
100A
750 V
3
-
690 V
-
Lever
None
UL

关于  断路器

断路器是一种自动操作的电气开关,旨在保护电路免受过载或短路引起的过流损坏。它作为电气系统中的关键安全装置,在故障发生时通过中断电流的方式来保护电路。 当发生异常电流条件,如过载或短路时,断路器通过内置的感应机构进行检测。这个机构通常基于磁性或热性原理。感应元件监测电路中通过的电流,并在其超过预定阈值时触发断路器跳闸。 一旦检测到故障,断路器迅速打开触点,切断电流的流动。这个动作有效地隔离了电路中的故障部分,防止了系统进一步损坏或可能导致火灾或触电等潜在危险。通过切断电流流动,断路器保护了敏感设备和线路免受过热的影响,并避免了电火灾的风险。 与保险丝相比,断路器的一个重要优势是可以复位。在故障解决后,可以手动或自动复位断路器恢复正常运行。这个特性消除了需要更换保险丝的需求,从而节省了更换保险丝所需的时间和成本,使断路器成为更为方便和经济的选择。 除了其保护功能,断路器还在复杂的电气系统中提供选择性协调。它们设计有不同的额定值,包括电流额定值、电压额定值和故障破坏能力,以适应不同的应用并确保最佳性能。 总体而言,断路器是电气系统中不可或缺的组件,能够在过载和短路情况下保护电路,并提供复位功能以实现不间断运行。它们保护了宝贵的设备并防止电气危险,是现代电气基础设施中不可或缺的一部分。