banner
JESCO Lighting Group

关于 JESCO Lighting Group

JESCO Lighting Group 是国内新兴的照明制造商之一,提供广泛的现代、建筑和节能照明设备,适用于各种商业、机构和住宅场所。以其对质量、服务和价格的坚定承诺而闻名,他们已经扩大了产品组合,涵盖了各种室内和室外照明解决方案。